NOLIKUMS

1. BIĻETENS

ORGANIZATORI

Sacensības organizē “Dzintaru Trīsdienu” komanda sadarbībā ar biedrību “Aktīvi vecāki – Ropažu novadam” un sporta klubu "Siguldas takas". Atbalsta Ropažu novads.

Sacensību direktors: Rihards Krūmiņš

Izpilddirektors: Kārlis Stradiņš

Finanšu direktore: Elīza Ozola

Tehniskais direktors: Kalvis Kaļva

Distanču priekšnieks: Ilgvars Caune

KONTAKTI UN INFORMĀCIJA

Rihards Krūmiņš - 27818952

Kārlis Stradiņš - 25617917

dzintaru3dienas@gmail.com

Skatīt mūsu mājaslapas sadaļu KONTAKTI

LAIKS, VIETA UN APVIDUS

Orientēšanās sacensības “Dzintaru Trīsdienas 2021” notiek no 30. jūlija līdz 1. augustam Ropažu un Siguldas (tagadējā Inčukalna) novadā.

30.07.2021. Kļavas - Meža sprints

Pārsvarā priežu sils ar izteiktām reljefa formām. Regulārs ceļu un taku tīkls, ir arī daži izcirtumi, jaunaudzes un krūmāji. Kartē iekļauts arī Inčukalna karjers.

Karte zīmēta 2018. gadā. Autors: Andis Janovs. Kartei klāt piezīmēta jauna daļa un koriģēta pārējā daļa 2021. gada pavasarī. Autori: Andis Janovs un Ilgvars Caune. Mērogs: 1:5000.

31.07.2021. Kļavas - Saīsināta garā distance

Ļoti mainīgs mežs ar dažāda veida un augstuma reljefa formām. Skrienamība un redzamība pārsvarā ļoti laba. Regulārs ceļu un taku tīkls, ir arī daži izcirtumi, jaunaudzes un krūmāji. Kartē iekļauts arī Inčukalna karjers.

Karte zīmēta 2018. gadā. Autors: Andis Janovs. Kartei klāt piezīmēta jauna daļa un koriģēta pārējā daļa 2021. gada pavasarī. Autori: Andis Janovs un Ilgvars Caune. Mērogs: 1:10000 un 1:7500

01.08.2021. Gaitiņas - Vidējā distance ar iedzīšanu

Skrienamība no izcilas līdz sliktai. Lielas reljefa formas, kalnu grēdas ar purviem pa vidu. Daudz izcirtumu. Garāko un vidējo distanču dalībniekiem iespējams nāksies sastapties arī ar augsto purvu.

Karte zīmēta 2020. gada rudenī - 2021. gada pavasarī. Autors: Andis Janovs. Mērogs: 1:10000 un 1:7500

KAS IR MEŽA SPRINTS?

Meža sprints ir ~15 minūšu gara distance pa apvidu, kas prasa precīzu tehnisko izpildījumu un lielu ātrumu. Distances plānotas ar daudz kontrolpunktiem un virziena maiņām, interesanti būs ikkatram.

SACENSĪBU TERITORIJAS

Sacensību teritorijās dalībniekiem ir aizliegts trenēties sākot no 01.11.2020, taču tajās aizliegts atrasties sākot ar 01.06.2021. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks plāno apmeklēt attiecīgās teritorijas, tad tas ir jāsaskaņo ar organizatoriem.

1. un 2. dienas teritorija - Kļavas (vecā karte)

Klavas

3. dienas teritorija - Gaitiņas (vecā karte)

Gaitinas

Norises vietas pilnā kartē var apskatīt ŠEIT

DALĪBNIEKU GRUPAS

M - vīrieši (men), W - sievietes (women). Iekavās doti dzimšanas gadi

MW10* (2011 un jaunāki, brīvais starts)

MW12 (2009-2010)

MW14 (2007-2008)

MW16 (2006-2005)

MW18 (2004-2003)

MW21E (atklātā)

MW21A (atklātā)

MW21B (atklātā)

MW40 (1981-1977)

MW45 (1976-1972)

MW50 (1971-1967)

MW55 (1966-1962)

MW60 (1961-1957)

MW65 (1956-1952)

MW70 (1951-1947)

MW75 (1946-1942)

MW80 (1941 un vecāki)

OPEN1 (atklātā, brīvais starts)

OPEN2 (atklātā, brīvais starts)

IESĀCĒJI** (atklātā, brīvais starts)

Ja kādā senioru vecuma grupā nepiesakās vismaz 3 cilvēki, tad tā var tikt apvienota ar jaunāku grupu.

W10*, M10* – pavēles distances, izmantojot marķējumu. Dabā nomarķētā distance un kontrolpunkti iezīmēti kartē. Dalībnieki drīkst veikt distanci pa marķējumu vai arī izvēlēties citu, īsāku ceļu. Abām grupām kontrolpunkti atrodas tieši uz marķējuma. Jaunākie dalībnieki drīkst distanci veikt ar pavadoni.

IESĀCĒJI** - pavēles distance, izmantojot marķējumu. Dabā nomarķētā distance un kontrolpunkti iezīmēti kartē, taču tie var atrasties 100m attālumā no marķējuma lentas. Distanci var veikt pa marķējumu vai izvēlēties citu, īsāku ceļu.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās tiks atvērta 2021. gada pavasarī, dalības maksas tiks paziņotas reizē ar to. Pieteikties varēs līdz pēdējai svētdienai pirms sacensībām (25.07.2021). Uz vietas pieteikšanās tikai vakantajās pozīcijās par 50% dārgāku samaksu.

PĀRĒJIE NOTEIKUMI

Katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību izvēlētās distances veikšanai un apliecina to piesakoties un apmaksājot dalības maksu.

Sacensību rīkotāji nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.

Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību rīkotāji nenodrošina nokļūšanu līdz finišam.

Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu.

Sacensību rīkotājiem ir tiesības mārketinga un reklāmas nolūkiem izmantot sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajām personām.

Piesakoties sacensībām, dalībnieks apstiprina, ka ir iepazinies ar nolikumu un piekrīt tā noteikumiem

REKVIZĪTI

Biedrība „Aktīvi vecāki – Ropažu novadam”
Reģ.nr. 40008133231
Adrese: Zaļā iela 8-21,
Ropaži, Ropažu novads, LV-2135
Konta nr.: LV13HABA0551043185347

Dz3D logo